Základní role zušlechťování jsou dvě – přilákat zákazníka a zvýšit prodejní cenu. Staré známé, že obal prodává, platí a platit bude. A je úplně jedno, jestli se bude jednat o parfém nebo čokoládu. Obal musí zaujmout a zde pouze s tiskem nevystačíme (pokud pomineme variabilní data). Takže speciálně u dražších produktů se výrobci předhánějí v atraktivnosti obalů, aby zaujali spotřebitele oproti konkurenci. A je‐li obal pěkný, luxusní, umožňuje výrobci prodat výrobek za vyšší cenu než v obyčejné krabičce, přestože se jedná o stejný produkt.

Nejatraktivnějším zušlechtěním se dnes mohou pochlubit obaly na CD, DVD a Blu‐ray. V době, kdy většina hudby a filmů je dostupná online, ať už legálně nebo nelegálně, tak pouze velmi atraktivní obal, popřípadě booklet může přesvědčit zákazníka ke koupi fyzického nosiče. Například žánr fantasy nebo science fiction si bez atraktivního obalu plného efektů nelze vůbec představit. Podobný trend je i v obalech knih. Co se týká dalšího zboží, jedná se zejména o kosmetiku a přípravky péče o tělo. V oblasti etiket jde především o drahé destiláty a vína.

Zásadní bylo rozšíření technologie o fólie

Například technologie Scodix umožňovala původně pouze efekty parciálního a reliéfního laku. Zjednodušeně řečeno: mohli jsme snadno určit, kde a v jaké tloušťce má být efekt realizován. Později přibyla možnost aplikace glitrů. Zásadní inovací bylo rozšíření této technologie o aplikaci fólie, která dokáže nahradit ražbu a slepotisk. Přibyly i speciální aplikace typu Cast & Cure, kde se jedná o vytváření holografických efektů za pomoci speciální fólie.

Efekty lze kombinovat

Scodix nabízí k dnešnímu dni hned několik základních efektů, které lze navíc kombinovat:

  • Sense — parciální reliéfní efekty
  • Foil — studená ražba, aplikace fólií
  • Spot — parciální ploché efekty
  • Cast & Cure — holografické efekty aplikací speciální fólie
  • Crystals — tvorba „3D“ objektů s velmi vysokým reliéfem
  • Metallic — aplikace na speciální podložku pro metalické efekty
  • Glitter — nanesení práškového glitru
  • VDE — práce s variabilními daty
  • Braille — tisk Braillova písma

Nejmodernější druhy zušlechťování jsou Sense a Foil

V současnosti jsou nejpoužívanějšími efekty jednoznačně Sense a Foil, tedy parciální reliéfní efekty a aplikace různých typů fólií. Oboje velmi často ve vzájemné kombinaci. Tím, že Scodix pro každý arch používá měření čtyřmi CCD kamerami, je možné zmíněné efekty aplikovat zcela přesně a není problém zvýraznit i velmi jemné objekty, jako je například pavučina, nebo drobná písma, loga a jiné objekty.

Shrnutí hlavních benefitů

Hlavní důvody, proč zvolit digitální zušlechtění, jsou tři. Tím prvním je, že se jedná o speciální sérii, která je realizována v nižším nákladu a zušlechtění klasickými technologiemi by bylo příliš drahé. Druhým důvodem, a také tím nejčastějším, je, že klasické technologie nejsou schopny tyto efekty a jejich kombinace vyrobit, a to jak z důvodu komplikovanosti, tak požadované přesnosti. A posledním důvodem je možnost tvorby variant designů, protože vše je zpracováváno digitálně, tudíž může být i každý obal zušlechtěn unikátně.

I klasické technologie mají co nabídnout

Každý dokončovací stroj má své určení. Jsou zakázky, které jsou vhodné pro sítotisk, jiné pro horkou ražbu, další pro Scodix. Je to vždy kombinace několika faktorů, které již byly zmíněny. Velikost nákladu, typ požadovaných efektů, nároky na kvalitu a přesnost, termín dodání… Ideální je, pokud zákazník disponuje různými technologiemi a například velikou zakázku s jednoduchým parciálním efektem zpracuje na sítotisku a střední zakázku s kombinací reliéfních efektů, zlaté a stříbrné fólie zpracuje na Scodixu.

Na jaké aplikace se používá v České a Slovenské republice?

Situace u nás je obdobná jako v jiných zemích, jedná se především o zušlechťování obalů na hudbu, filmy a knihy. Dalším okruhem aplikací jsou různé reklamní a propagační předměty – tašky, desky, letáky a obálky katalogů. A jaká je situace u obalových zakázek? Zde je Scodix zatím doménou spíše menších zakázek, protože valná většina obalů se dosud realizuje ve velmi vysokých nákladech. Tento trend ale postupně přechází a bude přecházet na menší náklady a větší variabilitu portfolia obalů.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj.