Rok 2022 přinesl po dvou „covidových“ letech nové vnější vlivy do tisku obalů. Jestliže v letech 2020–2021 došlo především k rozvoji nákupů přes internet, v minulém roce přinesla válka na Ukrajině a její důsledky všeobecné zdražení kvůli růstu cen především energií a ropných produktů.

Přestože to jsou nepříjemné záležitosti, měly také pozitivní vliv na další rozvoj digitálních technologií pro tisk obalů a přispěly k rozvoji výroby flexibilních obalů. Odběratelé snižovali objemy objednávek a častokrát je realizovali postupně, tedy místo jedné velké zakázky několik malých. Došlo také ke snaze o snížení skladových zásob, protože náklady na ně významně vzrostly.

Výrobci digitálních tiskových strojů se v tomto období zaměřili především na výrobu, protože poptávka po strojích na tisk etiket a obalů neustále rostla. Společnost HP představila dlouho očekávaný tiskový stroj HP Indigo V12 na veletrhu Labelexpo v Chicagu. Podle ohlasu návštěvníků je zřejmé, že tímto strojem se podařilo posunout hranice tisku etiket do nové dimenze, protože je schopen efektivně vytisknout mnohem větší množství zakázek, které byly dosud tištěny na flexotiskových strojích. V současné době jsou již stroje nainstalovány u vybraných zákazníků společnosti HP a jeho prodej bude zahájen v závěru tohoto roku po bruselském veletrhu Labelexpo Europe. Nejprodávanějším tiskovým strojem na etikety je v současnosti HP Indigo 6K, u kterého pro enormní zájem činí čekací doba na dodání více než šest měsíců.

Zobrazení rozšířených informací o produktu

Tisk etiket je poměrně stabilní a tiskárnám etiket se dlouhodobě daří prosperovat a postupně navyšovat výrobu. Novým trendem, který se začíná v této oblasti pomalu prosazovat, je využití různých ochranných prvků. Prvotní poptávka vznikla v době covidu s velkým nárůstem prodeje přes internet, kdy bylo potřeba čelit prodeji padělků. Postupně se toto řešení začíná využívat při ochraně dražších produktů, jakými jsou například motorové oleje, kosmetika a alkohol. Příkladem jedné z forem ochrany je řešení od firmy Scribos, které rozšiřuje klasický QR kód o další vrstvu. Tento kód zákazník sejme fotoaparátem svého mobilního telefonu a následně se mu v internetovém prohlížeči objeví validace produktu. Dále je možné díky načtení kódu využít i trackování produktu a pochopitelně si může zákazník zobrazit další doplňující informace. Velkým benefitem je, že nepotřebuje žádnou aplikaci, a řešení je tedy možno použít pro různé produkty.

QR kód s aplikací Scribos

Digitální tisk postupně proniká do všech oblastí polygrafie. Jestliže etikety se již poměrně dlouhou dobu ve velké míře tisknou digitálně, sektor flexibilních obalů zůstával v pozadí. Revoluci přinesl až stroj HP Indigo 20000, který šíří tisku 30″ umožnil vyrábět sáčky nejrůznějších velikostí pro různé kategorie produktů. A nyní přichází na trh jeho nástupce – tiskový stroj HP Indigo 25K navazující na předchozí generaci – a posouvá dále její možnosti. Jak již bylo zmíněno, stroj pracuje s materiály do maximální šíře 30″ (762 mm), minimální šíře materiálu je 400 mm. Délka raportu je 1 120 mm. Materiály lze použít v tloušťkách od 0,01 do 0,4 mm, v závislosti na typu použitého materiálu. Škála potiskovaného materiálu je díky vestavěné online primovací jednotce s coronou nesmírně široká. Pokrývá papírové substráty, nejrůznější druhy plastových fólií a jejich kombinace. Rychlost tisku není závislá na tloušťce materiálu, ale pouze na počtu barev. Stroj disponuje celkem sedmi barevníky a v rámci tisku lze použít příslušnou barvu i vícenásobně. Například je možné vytisknout dvě vrstvy bílé barvy. Pořadí tisku jednotlivých barev lze určit, takže v případě bílé barvy se může definovat, jestli se bude tisknout jako první nebo poslední, podle charakteru konkrétní zakázky. Rychlost tisku činí v režimu CMYK 31 m/min., při použití režimu EPM, dvoubarevném nebo jednobarevném tisku, je potom rychlost 42 m/min. Ve srovnání s velkými flexotiskovými stroji se tato rychlost může jevit jako nízká, ale musíme si uvědomit v podstatě „nulový“ čas na přípravu zakázky. Ideální délka zakázky pro tento stroj bude do tří až pěti kilometrů. Pokud se bude jednat o tisk proměnných dat, délka optimální zakázky sahá až do nekonečna.

Alternativní balení tekutého mýdla

Stojací sáčky jsou čím dál populárnější.

Tiskový stroj HP Indigo 25K je základem komplexního řešení Pouch Factory, což je kompletní technologický systém pro výrobu stojacích sáčků. Popularita tohoto typu obalu stále roste, protože snižuje náklady na přepravu a při použití vhodných materiálů se jedná o recyklovatelné či odbouratelné varianty. Digitalizace výroby zde znamená také velké úspory materiálu, protože je minimalizováno množství přídavků nutných pro nastavení dokončovacích strojů. Díky použití termální laminace je navíc možno materiál dvou- nebo třívrstvé konstrukce okamžitě dále zpracovávat. Tyto obaly čím dál více vytlačují řešení – plastový sáček plus papírová samolepka. Kromě ekologických aspektů vypadají významně lépe a je možné je prakticky celé využít pro potisk. Lze tedy zvýšit počet informací na obalu, popřípadě celý sáček zatraktivnit zajímavou grafikou. Při pohledu do regálů v našich obchodech je zjevné, že flexibilní obaly prožívají období velkého rozvoje.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: packagingherald.cz