Esko ArtPro+

ArtPro+ je intuitivní PDF editor pro oblast prepress packaging. ArtPro+ snižuje neúmyslné chyby při úpravě. Můžete editovat přímo soubory PDF pomocí rozsáhlé sady nástrojů pro úpravy.

ArtPro+ importuje normalizované PDF a ArtPro soubory a ukládá metadata, jako jsou informace o čárových kódech nebo informace ze screeningu. Soubory PDF upravené pomocí ArtPro+ jsou kompletní. Drží veškeré informace o obrázcích, písmech a profilech pro bezproblémový výstup a sdílení souborů. ArtPro+ vyhovuje nejnovějším normám PDF pro packaging, jako například ISO 19593.

Esko ArtPro+

ArtPro+ je intuitivní PDF editor pro oblast prepress packaging. ArtPro+ snižuje neúmyslné chyby při úpravě. Můžete editovat přímo soubory PDF pomocí rozsáhlé sady nástrojů pro úpravy.

ArtPro + importuje normalizované PDF a ArtPro soubory a ukládá metadata, jako jsou informace o čárových kódech nebo informace ze screeningu. Soubory PDF upravené pomocí ArtPro+ jsou kompletní. Drží veškeré informace o obrázcích, písmech a profilech pro bezproblémový výstup a sdílení souborů. ArtPro+ vyhovuje nejnovějším normám PDF pro packaging, jako například ISO 19593.

Základní vlastnosti:

  • import Adobe PostScript3 a PDF 1.6

  • import souborů ArtiosCAD a ze souborů nástrojů Esko Studio Toolkits (Collada a dalších)

  • nástroj Preflight (kontrola) před výstupem ověří návrh oproti profilu a vygeneruje interaktivní zprávu

  • silné nástroje na separaci barev mohou převádět procesní barvy, vlastní barvy (například Pantone) na jakoukoliv požadovanou barvu, stejně tak grafiku

  • sdílení informací o barvách v ArtPro, PackEdge, Plato, ale iv Adobe® Illustrator®; a Adobe® Photoshop®

  • instant Trapper a PowerTrapper jsou špičkové algoritmy pro trapping,

  • interaktivní vytváření čárových kódů

  • import a export normalizovaných souborů PDF pro použití v jiných řešeních z balíku ESKO Software Suite

V případě zájmu nás kontaktujte

Zajistíme vám prezentaci systému a najdeme pro vás optimální konfiguraci.