Fonty

Písma jsou pro grafiku a polygrafii vůbec naprosto zásadní a nepostradatelná. Společnost DataLine Technology je distributorem jedné z nejstarších písmolijen na světě – Linotype (Monotype), a také partnerem řady dalších jako např.: FontFont, LucasFont, Paratype, Parachute. Dávno je pryč doba, kdy se využívalo několik fontů, které počítače nabízely jako standardní. Navíc se čím dál více vzhledem k internacionalizaci světa zvyšují požadavky po písmech “exotických”, takže jsou požadována písma znakových sad například v ruštině, čínštině, japonštině a dalších.

Adobe

Další důležitou oblastí jsou pochopitelně software firmy Adobe. Tyto produkty přešly prakticky všechny do režimu různých předplatných a někdy není pro zákazníky úplně jednoduché se ve všech formách a kombinacích licencí zorientovat. V tomto případě jsou pro vás ideálním partnerem kolegové z oddělení přímého prodeje, kteří vám pomohou najít a zrealizovat nejvýhodnější řešení.

ColorGATE

Filmgate je produkt společnosti ColorGATE, který je nepostradatelný především pro sítotiskové a také pro flexotiskové firmy. Počet osvitových jednotek na trhu neustále klesá a zmíněné tiskárny mají problém se zajištěním filmů pro výrobu sít a štočků. Filmgate je řešení, které nabízí sw RIP a dále speciální film, který lze potisknout v běžné inkjetové tiskárně, bez použití speciálních inkoustů. Počet kompatibilních tiskáren dosahuje několika desítek typů, takže určitě tam řešení naleznete. Výstupem z celého řešení je potištěný film (k dispozici v rolích i archu, ale doporučujeme rolové řešení), který úspěšně nahrazuje film z osvitové jednotky.

www.colorgate.com