DataLine servis

Společnost DataLine má již dlouhou tradici v rychlém a kvalitním servisu. Poskytuje servis na počítače PC, a to jak vlastní konstrukce, tak i cizí. Z ostatních platforem je poskytován servis na systémy Apple a SUN/Sparc. Hlavním zaměřením poskytovaných služeb je však servis digitálních tiskových strojů HP Indigo, osvitových jednotek CtP a CtF a vyvolávacích automatů na tiskové desky i filmy. Pro tyto vysoce kvalifikované činnosti má firma vyškolené techniky u společností Hewlett-Packard, FUJIFILM, HighWater, AGFA, ICG, ScanView, Glunz & Jensen, Lüth, Krause, Intel a Apple. Pro poskytování operativního servisu je k dispozici široká základna náhradních zařízení a dílů.

Vzhledem ke specifickým ekonomickým podmínkám v naší zemi se u DataLine snaží o specifický přístup k servisu. Jeho základem je minimalizace zákazníkem vynaložených nákladů na servis, neboť v českých podmínkách jsou ceny některých náhradních dílů na hranici finačních možností uživatelů zařízení.

Proto je prvotní snahou techniků společnosti DataLine porouchaný díl pokud možno opravit a teprve není-li to možné, tak jej vyměnit. Zákazník přitom není nucen, aby si díl, u něhož je podezření na poruchu, nejprve objednal a pak se teprve ověřilo, zda se jeho výměnou porucha odstraní. Ve většině případů je zákazníkům navíc za výhodných podmínek zapůjčován po dobu opravy náhradní díl či celé zařízení z vlastních zdrojů firmy. Technici pak mají k dispozici špičkové přístrojové vybavení, které jim umožňuje opravit i zdánlivě neopravitelné poruchy.

Klíčovou složkou kvalitního servisu jsou kromě schopností techniků náhradní díly. Technické oddělení DataLine je kromě svého hlavního úkolu, tj. poskytování servisu, zároveň garantem dodávek úplného sortimentu náhradních dílů pro výše jmenovaná zařízení. V případě, že je zákazník schopen si vyměnit vadné díly vlastními silami, může se obrátit na technické oddělení, kde s ním bude zkonzultován výběr potřebných dílů, dostane informaci o ceně, a pak budou podle jeho přání díly objednány a bude informován o termínu jejich dodání.

Řada nejběžnějších dílů je však k dispozici přímo na skladě. Specialitou technického oddělení DataLine je možnost zajištění některých speciálních dílů, které nejsou výrobci zařízení běžně dodávány nebo nejsou dodávány samostatně. Jde například o řídící procesory nebo kódovací kolečka ke spinmotorům osvitových jednotek, ale i o řadu jiných dílů. Výrobu některých dalších dílů je možno po dohodě objednat.

Pro zajištění soustavné péče a také jako prevenci proti nenadálým výpadkům zařízení lze u firmy DataLine vybrat některý ze servisních balíčků. Jde o servisní smlouvu, jejíž součástí je podle druhu např. poskytování pravidelného servisu formou periodických prohlídek rovněž i sleva na servisní úkony při eventuálních opravách a také na pronájem náhradních zařízení. Termínově i finančně je tato smlouva sjednávána s ohledem na specifické podmínky každého zákazníka. Samozřejmostí je i možnost dohodnout expresní servis u životně důležitých zařízení.