Švýcarská společnost Lüscher je tradičním výrobcem zařízení pro osvit fl exoštočků, fi lmů, sítotiskových rámů, ofsetových desek a dalších tiskových předloh. Je také takřka monopolním dodavatelem zařízení pro security printing díky maximálnímu rozlišení až 12 000 dpi. V dnešním přehledu se zaměříme na jejich zařízení určená pro sítotiskaře. Píše Martin Bělík.

Pro osvit sítotiskových šablon je v portfoliu fi rmy Lüscher více typů zařízení, která se od sebe odlišují výkonem, automatizací, formátem použitelných rámů, rozlišením a dalšími parametry. Konkrétní výběr technologie závisí na zakázkové náplni tiskárny. Osvitové jednotky CTS (computer to screen) mají zásadní vliv na zlepšení tisku sítotiskem, protože umožňují zachovat i nejjemnější detaily a nedochází zde k podsvícení bodů a ztrátě rastru. Toto je, společně s požadavky zákazníků na automatizaci výroby, jeden z hlavních důvodů, proč o tato zařízení zájem každoročně roste.

MultiDX!

Toto zařízení se objevilo v nabídce již před mnoha lety a od té doby způsobilo malou revoluci. Malé zařízení, které lze „zastrčit do zásuvky“ a začít s osvitem sítotiskových rámů, flexoštočků, ofsetových desek a dalších tiskových předloh, se stalo hitem na světovém trhu. Všemu ještě pomáhala velmi jednoduchá obsluha zařízení a vynikající provozní spolehlivost. V současné době je v nabídce již třetí generace tohoto úspěšného zařízení. Celkem jsou k dispozici tři modely, které se od sebe odlišují velikostí plochy, kterou lze osvítit.

Modelová řada MultiDX!

MultiDX! 320 MultiDX! 340 MultiDX! 340L
max. rozměr rámu 1000 × 1000 mm 1300 × 1100 mm 1500 × 1450 mm
max. plocha osvitu 900 × 610 mm 1300 × 1100 mm 1440 × 1320 mm

Jak již bylo zmíněno, unikátní vlastností této řady je možnost osazení různými typy diod, čímž je umožněn osvit různých předloh – například fl exoštočků (IR diody) a sítotiskových rámů (UV diody). V zařízení je možno umístit až 128 diod, přidávají se v modulech po 16 ks. Počet diod určuje rychlost zařízení, jejich typ zase druh svíceného materiálu. K dispozici jsou diody 380, 405, 830 a 980 nm. Pro sítotisk jsou určeny UV diody 405 nebo 380 nm.

Rozsah rozlišení činí 2 400 až 10 160 dpi (model 320) a 2 400 až 5 080 dpi (modely 340 a 340L), při objednávce je potřeba příslušné rozlišení zvolit. Vyšší rozlišení zpomaluje rychlost osvitu a zvyšuje cenu zařízení. Protože se ale zaměřujeme na zařízení určená pro sítotisk, zde je standardní volbou rozlišení 2 400 nebo 2 540 dpi, které je bez příplatku.

Dalším unikátem této technologie je, kromě možnosti upgrade počtu diod v budoucnu nebo jejich výměna za jinou vlnovou délku, také možnost upgrade rozlišení. Zařízení tedy může růst společně s fi rmou a ta je schopna reagovat na navýšení produkce, popřípadě změnu technologií.

Toto zařízení je vhodné pro fi rmy s menšími sítotiskovými rámy a malou denní produkcí. Pokud fi rma vlastní i fl exotiskový stroj, je toto zařízení naprostým ideálem. Naopak není vhodné pro provozy s vysokým denním objemem osvitu sít a v případě požadavků na automatizaci procesu.

JetScreen!CS

V závěru roku 2022 představila fi rma Lüscher nové CTS, které je určeno pro fi rmy s vysokými počty sít a mající zájem buď nyní, nebo v budoucnu celý proces zautomatizovat. Předchůdcem tohoto zařízení byl model JetScreen! LT, který byl ale určen pro osvit sít gigantických rozměrů, až do formátu 5 600 × 3 140 mm. Tento model v nabídce stále zůstává, ale vzhledem k jeho parametrům, které přesahují požadavky běžných sítotiskařů, jsme jej z tohoto přehledu vynechali.

JetScreen! CS byl reakcí na požadavky sítotiskařů, kteří chtěli zařízení, které by umožnilo integraci do automatických linek, tedy včetně omytí, ovrstvení, vymytí a vytvrzení. Druhým požadavkem byla rozumná velikost. Přesně toto se fi rmě Lüscher podařilo a zařízení JetScreen! CS je nejen kompaktní (2 495 × 1 300 × 2 115 mm), relativně lehké (cca 1 800 kg) a lze jej provozovat zcela nezávisle, ale je možné je integrovat se zařízeními pro přípravu a dokončení sít.

Na rozdíl od řady MultiDX! zde máme k dispozici pouze jeden model. Jeho parametry jsou rozdílné pouze podle toho, zda jsou síta zakládána ručně zepředu nebo automaticky ze strany.

JetScreen! CS (boční automatické nakládání) – max. rozměr rámu 1 300 × 1 450 mm, max. plocha osvitu 1 300 × 1 410 mm. JetScreen! CS (přední ruční nakládání) – max. rozměr rámu 1 300 × 1 400 mm, max. plocha osvitu 1 300 × 1 360 mm.

Lze zvolit ze tří sad rozlišení, které je možno v budoucnu upgradovat. Basic – 635, 1 270, 2 540 dpi, je vhodné pro sítotisk. Standard – 1 270, 2 540 a 5 080 dpi, je určeno pro vyšší nároky na detaily. Plus – 2 540 dpi, 5 080 dpi a 10 160 dpi, je určené především pro speciální aplikace, jako je například tištěná elektronika.

Použité diody jsou 405 nm UV a v zařízení je možné mít 32 až 128 diod. Opět je jejich počet upgradovatelný a umožňuje zvýšení výkonu zařízení. Výhodou CTS Lüscher je použití nejmodernějšího systému osvitu, kdy jsou použity levné a uživatelsky snadno vyměnitelné diody s dlouhou životností. Ani výpadek více diod neznemožní osvit, pouze zpomalí produkční rychlost.

JetScreen! CS je ideální zařízení pro sítotiskové provozy se středním a vysokým denním objemem sít a v případě požadavků na automatizaci procesu.