Efektivní správa v designu obalů

Text použitý na obalu se před tiskem mnohokrát změní. Popis produktu, složení … Je tedy bezpodmínečně nutné, aby byl obsah správný a v souladu s aktuálními předpisy. Jeden design obalu se navíc většinou rozvine do několika verzí a stejně tak může existovat produkt, který je k dispozici v několika variantách (light, s extra vitamíny, …) a všechny tyto varianty navíc mají lokalizované verze pro globální trhy.

Proč oddělit textový obsah a grafický design?

Bezpečná a efektivní správa textů je pro majitele značek (brandů) velmi citlivým bodem. Zásuvné moduly dynamického obsahu vám umožňují upravovat a ukládat text mimo Adobe® Illustrator® přímým propojením textového objektu AI se souborem XML. Pokud k takovému oddělení textového obsahu a návrhu designu nedojde, změny v textech které jsou provedeny na poslední chvíli, ne vždy zapracují designéři do návrhů. Takto se to děje zcela automaticky.

Výhody používání dynamického obsahu

 • Kratší dodací lhůty, veškerý textový obsah v grafice se mění automaticky

 • Eliminace chyb, které vznikají při kopírování a vkládání

 • Vždy aktuální a schválená verze, návrh vždy obsahuje nejnovější data, díky propojení se zdrojovým souborem

Základní funkce

 • Propojení více textových prvků XML do jednoho textového pole AI

 • K ovládání stylů textu lze použít namapovanou XML tabulku

 • Import jakéhokoliv souboru ve formátu XML (preferovaná struktura je IPC)

 • Upozornění uživatele na aktualizaci obsahu

 • Upozornění na přetečení textu

 • Funkce pro filtrování propojených dat XML

 • Možnost prohledání XML dat

 • Úpravy obsahu propojeného souboru XML v rámci AI

 • Obousměrná synchronizace ze souboru XML

 • Generování datového XML souboru z existující grafiky

Doplňkové moduly pro Adobe® Illustrator®

V případě zájmu nás kontaktujte

Zajistíme vám prezentaci systému a najdeme pro vás optimální konfiguraci.