Ucelené workflow pro plně automatizovanou produkci

HP SiteFlow je komplexní systém, který automatizuje zpracování zakázek od jejich přijetí, přes naplánování a sledování průběhu jednotlivými činnostmi v tiskárně až po zajištění expedice a přepravy ke koncovému zákazníkovi dopravní firmou. Zakázky mohou do SiteFlow přicházet z MIS i W2P softwarů a to i z neomezeného množství najednou. Díky tomu, že SiteFlow nevyužívají pouze tiskárenské provozy, ale i značky a další koncoví zákazníci je možné přidat se do světové sítě uživatelů SiteFlow a mít možnost nabízet zde své služby a ucházet se o nové zakázky.

Zajímá vás více?