Pomalu ale jistě se začínají stávat součástí tiskáren také „laserové výseky“. Postupně doplňují a nahrazují klasické technologie pro výsek a bylo by jistě užitečné se seznámit s tím, jaké nové možnosti přinášejí pro tvorbu grafiky.

Do nedávna existovaly dvě hlavní technologie pro výsek. Každá z nich má určité výhody a také zápory.

Klasické výsekové stroje jsou určeny především pro zpracování velkých zakázek popřípadě zakázek opakovaných. Výhodou této technologie je kvalitní bigování, nevýhodou je složitější vyrovnávání a podkládání raznic pro kombinace bigu, výseku, perforace a náseku. V neposlední řadě zde existuje limit v podobě velikosti objektů a detailů, které lze vyseknout. Dále je nutno počítat s náklady na výsekovou formu a časem pro její výrobu.

Řezací stoly začaly již před mnoha lety úspěšně doplňovat výsekové stroje. Důležitým aspektem je absence výsekové formy, která výrobu zlevňuje. Tím, že „raznice“ existuje pouze v datech, je snadné provádět i změny. Pokud budeme srovnávat možnosti této technologie s klasic- kým výsekem, lze zjednodušeně říci, že řezací stoly jsou schopny realizovat výsek jemnějších detailů, dokáží šikmé řezy, frézování materiálu a další dokončovací operace navíc. Trochu nižší je zde naopak kvalita bigu a mají nízkou produktivitu, proto jsou určeny na menší náklady. Řezací stoly jsou k dispozici ve velkých rozměrech a umožňují zpracování velmi velkých formátů, takže se využívají především v POS/POP aplikacích.

Laserový výsek je technologií, které patří budoucnost. Výhodou laserového výseku je možnost realizace až extrémních detailů a vysoká rychlost provozu. Vzhledem ke své rychlosti a takřka nulové přípravě zařízení pro realizaci zakázky, není žádný problém realizovat i velmi malé náklady nebo náklady s proměnnými daty. Zajímavá aplikace je gravírování do sendvičového různobarevného papíru, kdy je obraz vytvořen pouze laserem. Nevýhodou laserového výseku je nutnost vytvářet drážky pro ohyb materiálu jeho odfrézováním, čímž dochází k zeslabení materiálu v tomto místě a někdy může tato drážka působit rušivě. Toto odstranily výsekové stroje firmy Highcon, které mají v sobě kromě laserového výseku také integrovanou jednotku pro bigování, včetně integrované výroby bigovacích forem přímo ve stroji.

Možnosti laserového výseku pro tvorbu grafiky spočívají především v prakticky neomezené míře detailů, které je možno vyseknout a jejich kombinace s kvalitními analogovými bigy (platí pro stroje Highcon). Je tedy možné doplnit fádní krabice z vlnité lepenky a speciální motivy, které je dokáží ozvláštnit. V případě krabiček není prakticky žádné technologické omezení z hlediska tvarů a je možné realizovat levně i velmi malé náklady, protože nejsou potřeba žádné speciální nástroje. Důležitá je i možnost výroby skutečných mockupů, které odpovídají parametricky následné masové produkci.
Samostatnou kapitolou je potom tvorba různých vizitek, oznámení a přání. Důležité je, že kvalitní laserové výseky v kombinaci s kvalitním papírem nevytváří opálení v místě řezu, jak tomu bylo před několika lety.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: font.cz