Etikety patří mezi nejrozšířenější způsoby označování zboží, najdou ale své využití také v domácnostech, průmyslové výrobě a dalších oborech. I etikety procházejí vývojem a přináší nové možnosti, o kterých by bylo dobré vědět.

Technologie tisku a zušlechtění etiket

Etikety se dnes tisknou na stovky druhů materiálů od obyčejného etiketového papíru, až po plasty. Základní rozdělení je dále podle druhu jejich fixace, tedy na etikety samolepicí a na etikety, které se aplikují pomocí lepidla. Tiskové technologie používané pro tisk etiket sahají od hlubotisku, přes flexotisk, ofset, až k digitálnímu tisku. Další samostatnou kapitolou je dokončování etiket, kdy připadají v úvahu lakování, laminace, studená ražba, horká ražba, výsek a další zušlechťovací operace. Někdy se jedná pouze o základní zušlechtění, ale jindy jde o kombinaci více efektů. Grafik by měl znát možnosti, které se pro zušlechtění nabízejí, aby je dokázal správně a vhodně využít. Je zde rozhodně na místě obrátit se na renomované tiskárny a pokud s tímto typem zakázek nemáte zkušenosti, nechte si udělat nějaké základní seznámení s dostupnými technologiemi.

Peel off etikety

Přestože se nejedná o naprostou novinku, peel off etikety neboli vícevrstvé etikety se dostávají čím dál více do pozornosti zákazníků. Důvodem je mimo jiné to, že je lze snadno tisknout digitálně a finalizovat na plně automatických strojích, takže od začátku tisku k hotové etiketě vám stačí desítky minut, jak jsme si ověřili při praktické ukázce v OTK v Kolíně. Vícevrstvé etikety si lze představit jako dvě nebo tři etikety, které jsou nalepené na sobě, ale horní krycí etiketa se dá odlepit a otevřít podobně jako list knihy, čímž se dostaneme k obsahu spodní nosné etikety a dále k rubové straně krycí etikety. V praxi se to realizuje tak, že nosná a krycí etiketa jsou tištěny digitálně a text na rubové straně krycí etikety je tištěn flexotiskovou jednotkou dokončovacího stroje. V případě dvojvrstvé etikety máme tedy k dispozici téměř trojnásobnou plochu, v případě třívrstvé etikety plochu téměř pětinásobnou ve srovnání s běžnou etiketou.

Použití peel off etiket

Využitelnost peel off etiket je v zásadě dvojí – funkční a marketingová. O funkční využití se jedná, pokud potřebuji na etiketu dostat velké množství informací a plocha etikety nám k tomu nestačí. Typicky se jedná o etikety, které musí obsahovat návod nebo několik jazykových mutací doprovodného textu. V tomto případě je nemožné při zachování graficky atraktivní etikety vložit všechny texty na jeden rozměr. Pomocí peel off etikety mám ale k dispozici ještě další dvě až čtyři strany, což je jistě dostatečné množství plochy pro vložení dalších potřebných informací. Marketingové využití se nabízí například pro různé reklamní etikety nebo soutěže, kdy krycí strana etikety plní svou klasickou funkci a po jejím odlepení se dostaneme k informacím na nosné etiketě, kde může být například výherní kód a na rubové straně krycí etikety lze umístit vysvětlující text k soutěži. Jak jsme si řekli, krycí a nosná etiketa jsou tištěny digitálně, takže mohou obsahovat proměnná data, text na rubové straně krycí etikety je tištěn flexotiskovou jednotkou, jeho text tedy bude statický, ale to v případě např. pravidel pro soutěž přesně potřebujete.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: font.cz