Ještě před třemi lety disponovaly digitální tiskové stroje maximálním tiskovým formátem A3+, který pochopitelně přinášel mnohá omezení z hlediska možností, co se na nich dalo tisknout. Jaká je situace dnes a jak ji můžeme v grafice a reklamě pro klienty využít?

Formáty a druhy tiskových strojů

Základní rozdělení komerčních tiskových strojů je na stroje analogové a digitální. Analogové stroje představuje nejčastěji ofsetový tisk. Jeho výhodou jsou nízké náklady na tisk, hlavními nevýhodami je dlouhá a drahá příprava pro tisk a dále nemožnost tisknout proměnná data. Proto se na nich realizují hlavně vyšší náklady letáků, katalogů a podobných zakázek. Nejběžnější formáty těchto strojů sahají od A2 do B1, ale existují i stroje větší. V digitálním tisku je odvětví rozděleno na dvě hlavní oblasti. První z nich je velkoformátový tisk, kdy se jedná zpravidla o realizace plakátů, billboardů a interiérových grafik. Druhou oblastí je klasický tisk, který slouží pro realizaci menších nákladů letáků, katalogů, proměnných dat, vizitek a dalších produktů, kde postačuje typický tiskový formát těchto strojů, kterým je A3+.

Formát B2 v digitálním tisku

V roce 2012 byly na Drupě představeny první digitální tiskové stroje formátu B2 a v následujícím roce se dostaly i na komerční trh. V současné době jsou po světě stovky instalací těchto strojů. Lídrem trhu je firma HP se svými modely HPI 10000 a 12000, jejichž počet instalací převýšil sedmset. V České a Slovenské republice je v současnosti pět těchto strojů. Jak ukazují zkušenosti z našeho i světového trhu, možnost digitálního tisku ve formátu B2 je skutečnou revolucí a přináší zákazníkům mnoho výhod. Jednou z nich je například bod zlomu, kdy na strojích formátu B2 lze tisknout ekonomičtěji mnohem větší zakázky ve srovnání s ofsetem, než tomu bylo ve formátu A3+.

Využití formátu B2

Prvním přínosem, jak již bylo zmíněno, je možnost realizovat na digitálním stroji formátu B2 objemově vyšší zakázky. Velmi zajímavé to bude například pro tisk brožur, knih a katalogů, kdy bude možno většinu těchto zakázek nadále realizovat digitálně. Nahrává tomu i trend, že firmy přestávají tisknout mamutí objemy těchto tiskovin a postupují spíše metodou postupného dotisku, kdy lze eliminovat zásoby a je možné v dotiscích realizovat případné změny či opravy, v čemž je digitální tisk nedostižný. Další výhodou formátu B2 je pochopitelně tisk zakázek, které se na stroj A3+ nevejdou formátově. Typicky se může jednat o tiskoviny formátu A4 naležato, přebaly knih, desky s chlopněmi a další produkty. Další možností je tisk krabiček, které na menších strojích bylo možné realizovat velmi omezeně a tašek, které nebylo možno dělat vůbec. Samozřejmostí je i tisk plakátů. V současné době je tedy možné vytisknout již prakticky celé portfolio polygrafických produktů digitálně, bez jakéhokoliv omezení. Toto pochopitelně významně rozšiřuje možnosti grafiků a agentur v tom, co lze nabídnout zákazníkům. Navíc je možno realizovat bez problému i zkušební a ukázkové série, protože digitální tiskové stroje mají konstantní tiskové náklady a lze tedy připravit pro klienta i několik variant.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: font.cz