Ani jsme se nestačili zaradovat, že snad po dvou letech skončila pandemie Covid-19, ještě jsme ani nestačili vstřebat rostoucí ceny energií, papíru, folií, dalších materiálů a přichází válka na Ukrajině. Ceny rostou dále raketově vzhůru a v době kdy vzniká tento článek, tak nikdo neví jaká situace bude za měsíc či za půl roku. Každopádně současná situace povede zcela jistě majitele tiskáren k úvahám, jak výrobu maximálně zefektivnit a jak minimalizovat možné výpadky či zvyšující se náklady ze strany dodavatelů

Výroba etiket během posledních dvou let žádnou krizi nezaznamenala, protože poptávka neustále rostla. Bylo to vlivem navýšení prodeje prostřednictvím internetu a dále navýšením produkce do té doby málo používaných produktů jako jsou malá balení desinfekce, roušek a dalších prostředků používaných během pandemie Covid. Tisk etiket musel také reagovat na permanentní změnu požadavků trhu, z velkých zakázek se stalo mnoho zakázek malých a to všechno vedlo k nutným změnám ve vybavení tiskáren a systému jejich práce.

Příjem zakázek a tisková příprava

Jestliže současná imigrační vlna zajistí pravděpodobně přísun pracovníků do výroby, je třeba počítat s tím, že se bude jednat z hlediska kvalifikace především o zaměstnance pro balení, kompletaci či jednodušší práce. Nedostatek kvalitních pracovníků bude přetrvávat a proto je potřeba intenzivně přemýšlet jak tyto osoby nahradit. Při získávání zakázek hraje roli i omezení kontaktu obchodníků se zákazníky. Dříve to bylo kvůli Covidu, dnes to může být kvůli vysokým cenám za dopravu. Proto je zcela nutné začít se zabývat vybavením tiskárny o skutečně kvalitní web2print systém, který umožní „bezkontaktní“ příjem zakázek. Na příjem zakázek musí navazovat plně automatický workflow systém, který zkontroluje data a následně je připraví pro tisk a příslušné dokončovací technologie. Všechny pracovníky pochopitelně tímto nelze nahradit, ale lze jejich počet snížit a pověřit je více kreativní prací místo rutinních opakujících se úkonů.

Tisk etiket

Až donedávna se firmy zabývaly u strojů maximálně základními parametry – spotřebou elektrické energie, náklady na chlazení a přívod vzduchu. Po zdražení energií zde ale máme další parametr, kterým je plocha nutná pro provoz stroje samotného, uskladnění nutných doplňků a případně doplňujících technologií. Flexotiskový stroj potřebuje pro svůj provoz tiskové válce různých průměrů, dále CTP na výrobu štočků nebo jejich zajištění externím dodavatelem, sklad barev a čistících prostředků. Stroj bude zcela jistě napojen na odsávání ozonu a dalších škodlivin. Další hlediska, která musíme vzít do úvahy jsou obsluha stroje a odpady vzniklé při jeho provozu. Je jasné, že mladí tiskaři se k těmto strojům příliš nepohrnou a stejně tak jsou pryč časy, kdy se makulatura na rozjetí stroje víceméně neřešila.

Pokud nahradím flexotiskový stroj například digitálním strojem HP Indigo, co se změní? Nebudu především potřebovat tiskové štočky, tedy nepotřebuji CTP, popřípadě nemusím štočky objednávat u externích dodavatelů. Stejně tak nemusím řešit následně jejich likvidaci. Digitální stroj bude mít menší odběr energie, zabere menší prostor a vyprodukuje minimální množství makulatury. Barvy a další spotřební materiály jsou dodávány přímo výrobcem, který zajišťuje i zpětný odběr použitého materiálu. No a moderní stroj ovládaný počítačem si svého operátora najde vždy.

Zušlechťování etiket

Prakticky každá etiketa se dnes lakuje, popřípadě zušlechťuje ražbou, parciálním lakem a na konec je vyseknuta na požadovaný tvar a rozměr a navinuta do roličky s požadovanou délkou návinu. Typický dokončovací stroj potřebuje poměrně hodně různých pomocných materiálů. Jsou to například štočky pro dotisk barvy či nanesení laku. Štočky jsou společně s fólií potřebné pro studenou ražbu. Pro výsek jsou zase nutné nejrůznější výsekové plechy. Takže potřebujeme dodávky od několika různých firem. To tedy znamená náklady na dopravu a časovou prodlevu výroby. Pokud se týká folie, je zde další problém, že průměrné využití nanesené kovové vrstvy je okolo 20% a tedy valná část končí v odpadu. I zde ale existuje řešení.

Nejmodernější dokončovací stroje ABG Digicon 3 lze učinit prakticky nezávislé na spotřebních materiálech. Lak lze nanášet prostřednictvím digitálního modulu DigiJet. Tento modul může také posloužit pro parciální nanesení laku, který poslouží následně pro nanesení metalického prášku, který dokáže nahradit folii pro studenou ražbu. Tento modul se jmenuje Ecoleaf a v současné době probíhají ve světě jeho první instalace. Etiketa je tedy nalakovaná, případně zušlechtěná studenou ražbou a zbývá pouze výsek. Tady je možné použít další plně digitální modul, tedy laserový výsek Digilase. V praxi to tedy znamená, že do takového stroje nepotřebuji žádné štočky, žádnou folii, žádné výsekové plechy. Jeho cena bude pochopitelně vyšší než u obyčejného klasického dokončovacího stroje, ale bavme se v tomto případě pouze o rozdílu pořizovacích cen. Cena provozu samotného bude diametrálně odlišná a to jsme ani nevzali do úvahy naprostou minimalizaci délky materiálu nutného pro nájezd zakázky. A pochopitelně obsluha stroje je zde opět spíše hráč počítačových her než mechanik a zámečník.

e tedy nalakovaná, případně zušlechtěná studenou ražbou a zbývá pouze výsek. Tady je možné použít další plně digitální modul, tedy laserový výsek Digilase. V praxi to tedy znamená, že do takového stroje nepotřebuji žádné štočky, žádnou folii, žádné výsekové plechy. Jeho cena bude pochopitelně vyšší než u obyčejného klasického dokončovacího stroje, ale bavme se v tomto případě pouze o rozdílu pořizovacích cen. Cena provozu samotného bude diametrálně odlišná a to jsme ani nevzali do úvahy naprostou minimalizaci délky materiálu nutného pro nájezd zakázky. A pochopitelně obsluha stroje je zde opět spíše hráč počítačových her než mechanik a zámečník.

Závěr

S nejmodernějšími digitálním technologiemi lze minimalizovat náklady tiskárny etiket na minimum. Příjem dat a jejich zpracování lze automatizovat, tisk na digitálním stroji a digitální dokončovací stroj jsou jednoduše ovladatelné a každý vyžaduje pouze jednoho operátora. Lze minimalizovat počet subdodavatelů, čímž se výroba zlevní a zrychlí. Je možné reagovat okamžitě na změny a zakázky na poslední chvíli. Celý provoz je možno provozovat s minimem pracovníků a na minimální ploše. Nemyslíte, že nastal čas na změnu?

Zdroj: printprogress.sk
Autor: Martin Bělík