V posledních dvou letech provází část polygrafického průmyslu pokles zakázek. Jestliže tiskárny obalů a etiket mají jejich permanentní nárůst, jejich kolegové z komerčních tiskáren se potýkají naopak s jejich úbytkem. Ochromení společnosti, které představuje pandemie Covidu-19 a s ním spojená opatření, omezila množství používaných tiskovin a je otázkou, jestli se jejich počty vrátí na původní objemy. Tato situace dovedla leckteré majitele tiskáren k myšlence, rozšířit svoji produkci o tisk etiket. V dnešním článku se zaměříme na to, co je potřeba k vybudování takové tiskárny „na zelené louce“ a jestli má takový projekt naději na úspěch. Píše Martin Bělík, marketingový a produktový specialista společnosti Dataline Technology.

Úvod

Pokud se nechcete zdržovat čtením tohoto článku, hned na úvod napíšu, že přeměnit si tiskárnu z ofsetové na etiketovou pochopitelně možné je, ale rozhodně to není tak jednoduché, jak to může vypadat na první pohled.

Představme si modelovou tiskárnu, která má CtP, dva ofsetové tiskové stroje, řezačku a dokončovací stroje na vazbu V1, V2, falcovačku, laminátor. Dále disponuje nějakým softwarovým vybavením pro přípravu tiskovin, zpravidla Adobe InDesign, a vyřazovacím SW, někdy má i zaveden workflow systém. Z tohoto vybavení nelze pro tisk etiket využít prakticky nic, v některých případech lze použít pouze vyřazovací software, popřípadě workflow. Drtivá většina etiket se dodává navinutá do roliček a pro jejich tisk a dokončení nelze stávající zařízení využít. Existují výjimky, např. grafické etikety, které se tisknou v arších na ofsetových strojích, ale jedná se o velké zakázky, které dlouhodobě realizují specializované tiskárny, kterým budete těžko konkurovat a ani zde nedosáhnete nějakého závratného zisku. Chcete- li se seriózně zabývat tiskem etiket, musíte tisknout z role na roli a převážně v roličkách také dodávat hotové etikety.

Tiskový stroj

Abyste se do toho mohli odpovědně pustit, je nutné rozšířit vaši tiskárnu o další tiskový stroj. Je zapotřebí prozkoumat, jaké jsou možnosti a najít, pokud existuje, ideální řešení. Můžete volit ze dvou technologií, které připadají v úvahu – fl exotisku a digitálního tisku. Flexotisk je klasická tisková technologie, která potřebuje pro tisk fl exotiskové štočky a je určená především pro tisk delších zakázek a zakázek se statickými (neproměnnými) daty. Koupě fl exotiskového stroje znamená tedy i potřebu řešení výroby tiskových forem, tedy budu-li štočky nakupovat nebo si pořídím i vlastní technologii pro jejich výrobu. Zde je nutno zmínit, že vaše stávající CtP není pro tento účel použitelné. Výsledkem rozhodování bývá většinou nákup štočků od fi – rem, které se jejich výrobou zabývají. Přináší to tedy nižší fl exibilitu a vyšší cenu. Je také nutno si uvědomit, že ceny fl exoštočků jsou řádově vyšší než za ofsetové desky. Flexotisková technologie jako taková vyžaduje také větší a jiné praktické dovednosti od obsluhy a přináší mnoho zcela nových operací, se kterými jste se dosud v tiskárně nesetkali. Například podlepování a nalepování štočků na formové válce, používání různých rastrových válců atd. Vzhledem k relativní složitosti a komplikovanosti nemohu nákup takové technologie tiskárně, která s etiketami chce začít, rozhodně doporučit. Navíc se jedná o technologii, která je určena především pro větší zakázky, které jako začátečníci zřejmě nebudete mít.

Druhou možností je pořízení digitálního tiskového stroje. Zde odpadá nutnost používání fl exotiskových štočků a tisk je prakticky stejně jednoduchý, jako na jiném digitálním stroji, který zcela určitě ve vašem provoze už máte. Etalonem v této oblasti jsou tiskové stroje HP Indigo. Již řadu let jsou tyto tiskové stroje pevnou součástí vybavení specializovaných etiketových tiskáren nejen u nás, ale po celém světě. Ideálním řešením pro tisk etiket je stroj HP Indigo 6K, který disponuje tiskovou šíří 320 mm a ve kterém se nejčastěji používá materiál šíře 330 mm. Jedná se o nejpoužívanější rozměr, který vyhovuje prakticky všem požadavkům na trhu etiket. Stroj je vybaven sedmi barevníky, a kromě nejpoužívanějších barev CMYK a bílé, je pro tento stroj k dispozici široká nabídka speciálních barev, včetně Pantone. Jedná se o univerzální stroj, který dokáže kromě etiket, tisknout také shrinksleeve a fl exibilní obaly. Je to tedy univerzální řešení, které není omezeno pouze na tisk jednoho typu produkce. Pro fi rmu, která s tiskem etiket začíná, bych jednoznačně doporučil nákup této technologie, vzhledem k její „jednoduchosti“, univerzálnosti a vysoké kvalitě tisku.

Dokončení etiket

Výstupem z tiskového stroje je role potištěného materiálu, kterou je potřeba dále zpracovat. V minulém odstavci jsem napsal, že je možné kromě klasických etiket tisknout i jiné typy zakázek, nyní se ale vzhledem k tématu článku zaměřím pouze na dokončování etiket. Prakticky každá etiketa se buď lakuje nebo laminuje, s tím, že lakování je výrazně rozšířenější a vzhledem k požadavkům na ekologii jeho podíl dále narůstá. Dokončovací stroj musí tedy tyto operace umět.

Další nezbytnou technologií je výsek etiket a odtažení mřížky, a dále rozřezání role na jednotlivé kotoučky s příslušným počtem etiket a délkou návinu. Na rozdíl od ofsetového provozu zde mohou všechny tyto operace proběhnout v jednom zařízení, během jednoho průchodu materiálu strojem. Uvedené operace jsou při výrobě zcela nezbytné a musíte je být schopni zvládnout. Ideálním zařízením pro ně je stroj ABG Digicon 3 Lite, který při své poměrně krátké délce (okolo tří metrů), dokáže vykonat všechny tyto operace. Jeho obsluha je jednoduchá. Prostřednictvím těchto dvou zařízení jsem schopen vyřešit kompletní dokončení etiket. Jediným omezením tohoto stroje je, že má pevně danou konfi guraci, která umožňuje v budoucnu pouze minimální rozšíření. Je ale také nutno přiznat, že na takovém stroji jste schopni dokončit převážnou většinu zakázek, které budou vaši klienti poptávat.
Druhým řešením je nákup stroje, který umožňuje i další dokončovací operace. Může se jednat například o horkou ražbu, sítotisk a další. V daném případě se nabízí stroj ABG Digicon 3, který může být vybaven prakticky jakoukoliv technologickou jednotkou a vzhledem k tomu, že se jedná o modulární systém, je možné zařízení rozšiřovat podle růstu požadavků vašich zákazníků. Na začátku je tedy možné stroje koupit v základní konfi guraci a další moduly postupně dokupovat. Tyto stroje však díky modularitě mohou dosáhnout značných délek a jsou proto vhodné spíše pro střední zakázky. Ideálním řešením je zakoupit jako první stroj Lite a pokud budete ve výrobě etiket úspěšní, můžete dokoupit ještě druhý modulární dokončovací stroj. Tisk etiket v jedné směně na digitálním tiskovém stroji vám stejně dokáže „nakrmit“ dvě směny v dokončovacím zařízení.

Nezabývali jsme se soft warem, jistou odlišností práce grafi ckého studia, ale to všechno jsou věci, které jsou řešitelné snadněji a kde jste schopni více využít vaše stávající zkušenosti z ofsetového provozu. Nezbývá tedy než začít.