Izraelská společnost Scodix je v oblasti exkluzivního digitálního dokončování tiskovin pojmem a synonymem pro kreativitu a kvalitu. Jejich zařízení umožňují nahradit několik klasických dokončovacích strojů najednou a postupně začínají pronikat do tiskáren. Na konci září tohoto roku představila firma kompletní nové produktové portfolio, včetně novinky pro formát B1. Stroje představuje Martin Bělík, produktový a marketingový manažer společnosti Dataline Technology.

Zařízení Scodix jsou známa v České republice i na Slovensku. Výrobce postupně uvedl na trh několik různých modelů, během doby se měnily jejich názvy a nabízené funkce a nabídka strojů se mohla zdát trochu nepřehledná. Firma Scodix nyní přistoupila k segmentaci svého portfolia, sjednotila terminologii a stroje rozdělila podle konkrétního nasazení v praxi. A pochopitelně představila i nové funkce a doplňky pro práci s daty.

Nové stroje Scodix

Nabídku firmy Scodix tvoří nyní šest nových strojů s názvy Scodix Ultra 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 a 6000. Stroje mají mnoho společných vlastností i funkcí, jejichž počet roste se zvyšujícím se číslem. Základní modelem řady je tedy Scodix Ultra 1000, který je určen pro běžné tiskárny a digitální provozy, a na vrcholu pak stojí naprostá novinka, Scodix Ultra 6000 ve formátu B1, který míří směrem k velkým výrobcům obalům. Nejdříve se tedy seznámíme s tím, co je pro stroje Scodix společné a potom přejdeme k odlišnostem jednotlivých modelů.

Všechny stroje disponují automatickou registrací, která je prováděna volitelně jedním ze tří způsobů – na speciální značky, na tiskový motiv nebo na rohy substrátu. Následným krokem je přizpůsobení aplikovaného efektu provedené registraci, podle potřeby lze motiv zmenšit, zvětšit, natočit a posunout. Tím lze korigovat rozměrové nepřesnosti způsobené roztažností papíru nebo nepřesnosti v tisku. Tyto operace jsou prováděny pro každý arch, takže spasování zušlechtěni s tiskovým motivem je absolutní. Ve strojích Scodix se používají dva základní spotřební materiály. Jsou to polymery, kterými jsou vytvářeny parciální nebo plošné efekty a dále fólie pro efekty studené ražby, cast & cure a slepotisku. Pokud se týká fólií, tak zde lze využívat nabídku většiny výrobců, na jejichž fólie jste zvyklí. Výrobcem polymeru je Scodix a v současné době existuje celkem 8 druhů polymerů pro různé typy aplikací a tiskových technologií. Toto je jednoznačná výhoda, protože stejně jako nemohu namazat běžky jedním voskem, tak nelze bez kompromisů zvládnout všechny aplikace pomocí jediného polymeru. Vrstva polymeru v závislosti na jeho typu a použité aplikaci je v rozsahu od 5 do 250 mikronů. Plošná hmotnost zpracovatelných substrátů je v rozmezí 135 až 675 g/m2, při maximální tloušťce 0,7mm (Scodix Ultra 1000 až 3000), popřípadě 2mm (Scodix Ultra 4000 až 6000).

Stroje Scodix, které jsou primárně určeny pro komerční tisk

Stroje Scodix, které jsou primárně určeny výrobcům obalů

Tento rozsah je možno pomocí doplňkového kitu rozšířit na 90 až 675 g/m2. Maximální rychlost dosahuje 1250 B2 archů/hod., u modelu Scodix Ultra 6000 1000 B1 archů/hod. Vzhledem k tomu, že digitální dokončovací stroje Scodix jsou schopny nahradit několik klasických analogových technologií, budou do budoucna s rostoucí automatizací výroby stále vyhledávanějšími zařízeními, které dokáží uspořit čas a pracovní síly

K dnešnímu dni existuje celkem devět základních efektů Scodix

  1. Foil (F) – náhrada studené ražby, použití několika fólií najednou a především možnost používat běžné fólie určené pro ražbu.
  2. Sense (S) – reliéfní zušlechťování tiskovin, umožňující simulovat struktury a povrchy nánosem 50 až 250 mikronů.
  3. Spot (SP) – parciální lakování s tenkou vrstvou polymeru od 5 do 25 mikronů.
  4. Braille (BR) – tisk Braillova písma.
  5. Metallic (M) – funkce, kdy za použití speciální fólie Derprosa dochází k simulaci zlaté, stříbrné a dalších metalických barev.
  6. Barcode (VDE) – zušlechtění proměnnými motivy z databáze pro příslušnou zakázku.
  7. Glitter (G) – do nezasušené vrstvy polymeru je aplikován metalický prášek (glitter), který vytváří speciální efekty vhodné například na dětské či vánoční motivy.
  8. Crystal (CR) – nanášení polymeru do pomyslných pyramid pro vznik velmi vysokých detailů.
  9. Cast & Cure (C&C) – aplikace polymeru ve spojení s holografickou fólií, vhodné pro efektní či ochranné prvky na tiskovinách.