Řekneme-li Karlštejn, vybaví se každému z nás známý hrad. A právě do této obce jsme se vydali na návštěvu, ale nikoli této památky, ale firmy SVS, která v Karlštejně sídlí. Prostřednictvím této reportáže zvu na návštěvu i vás. Průvodce firmou SVS nám dělali ředitel společnosti Martin Dohnal a jeho syn Jiří, který vykonává funkci provozního ředitele.

Myšlenka založit firmu na výrobu etiket vznikla na jedné výstavě, kde Martin Dohnal viděl tisknout jednoduchý sítotiskový stroj, a natolik se mu to zalíbilo, že v lednu 1990 přivezl do republiky jeden z prvních poloautomatických sítotiskových strojů. Stroj se podařilo rozběhnout a v březnu 1990 prodal své první etikety. Na konci roku již dodával odolné etikety pro Škodu Mladá Boleslav.

Na počátku činnosti sídlila firma v Praze a postupně s jejím růstem samozřejmě rostly také nároky na prostory. Rostoucí ceny nájmů v Praze přinutily Martina Dohnala hledat nové sídlo a náhoda jej přivedla k opuštěnému kancelářskému areálu v Karlštejně. Do místa se zamiloval a za pomoci grantů postupně z trosek vybudoval moderní areál.

SVS je rodinnou firmou, kde děti postupně přebírají místa

Syn Jiří chodil do tiskárny již od dětství na brigády a později následovalo studium grafické školy. Ve firmě se zabýval zaváděním automatizovaných SW nástrojů pro přípravu tisku a organizací výroby a postupně přešel až do funkce provozního ředitele. Dcera Marcela studovala v zahraničí a přes brigádu na vysoké škole v oblasti řízení kvality se dostala do kontaktu se zahraničními zákazníky a zjistila, že nabyté vědomosti je schopna naplno uplatnit v rodinné firmě, kde má na starosti právě tuto oblast.

Na počátku své činnosti se firma zabývala především výrobou odolných etiket pro průmyslové zákazníky. Sítotisk dokáže vyrobit velmi odolné etikety a ty jsou důležitou součástí výroby dodnes. Zákazníci ale začali postupně požadovat i jiné typy etiket a firma byla nucena reagovat rozšiřováním vybavení a výrobní kapacity. Postupně byla zahájena i výroba klasických etiket, etiket logistických a následně se podle požadavků zákazníků zvyšovala míra jejich zušlechtění.

Sítotisk byl následně doplněn flexotiskem a později digitálním tiskovým strojem HP Indigo. SVS tedy dokáže zpracovat zakázky od malých a středních až po ty velké, včetně zpracování variabilních dat.

Firma disponuje nejmodernějším workflow systémem od společnosti ESKO, který eliminuje chyby a díky automatizaci zvyšuje propustnost dat od zákazníka do výroby. Každý rok dochází k navyšování počtu zakázek a moderní strojové vybavení by postrádalo smysl, pokud by je tyto operace brzdily. Výhody systému ocenili zvláště v průběhu posledního roku, kdy vlivem pandemie covidu-19 docházelo k urgentním požadavkům zákazníků a častým změnám, které takto dokázali úspěšně zvládnout. Výhody automatizace se projevují také například při spolupráci s automobilkami.

Spektrum produktů, které se zde dnes vyrábějí, je velmi široké. Na jedné straně stojí nejlépe vybavený stroj ABG Digicon 3 disponující dvěma flexotiskovými a třemi sítotiskovými jednotkami, speciální reliéfní jednotkou a dvěma jednotkami horké ražby. Využíván je především pro náročné etikety na alkohol a kosmetiku.

Na druhé straně mají stroj ABG Vectra. Jde o nejrychlejší a nejmodernější zařízení pro výrobu logistických etiket. Zařízení je plně automatické včetně nakládání a vykládání dutinek a umožňuje vyrábět i velké zakázky v krátkém čase. Samozřejmostí je používání dutinek různých průměrů a délek. Zájem o podobný typ etiket pravidelně „Snažíme se investovat do nejmodernějších zařízení, která mají velmi krátkou dobu přípravy a minimální náklady na nastavení produkce. Díky tomu jsme schopni ve velmi krátkém čase dodávat zákazníkům i ty nejsložitější zakázky,“ podotýká Martin Dohnal.

Firma disponuje nejmodernějším workflow systémem od společnosti ESKO a technologiemi HP a ABG.

Důležitou součástí firemní kultury je i vztah k životnímu prostředí. Starší technologie jsou nahrazovány nejmodernějšími s nižšími energetickými nároky. Byly zrekonstruovány budovy, firma má vlastní solární energii a využívá rekuperaci odpadního tepla ze strojů pro vytápění. Ve výrobě jsou používány materiály šetrnější k životnímu prostředí. Papírové materiály používají výhradně s FSC certifikací. „Zákazníkům jsme dále schopni nabídnout materiály biodegradabilní, kompostovatelné, přesně podle jejich požadavků,“ uzavírá Martin Dohnal. A nyní se už vydáme do výroby.

Zdroj: www.packagingherald.cz
Autor: Adriana Weberová