Největší rozmach sítotisku je již za námi, přesto ale zůstává stále důležitou tiskovou technikou, kterou zatím není možno zcela nahradit jinou technologií. Přestože sítotiskové aplikace jsou v současné době známy především pro potisk textilu, igelitových tašek a podobných zakázek, stále hraje sítotisk důležitou roli i v klasické polygrafii.

Sítotiskové stroje pro potisk triček, tašek a dalších podobných produktů jsou tématem na samostatný článek, my se budeme dnes zabývat pouze stroji, které pracují s archy a jsou určeny pro polygrafické nebo průmyslové podniky.

V minulosti existovalo několik renomovaných výrobců archových sítotiskových strojů, jejich počet s léty ale postupně slábnul a nyní se dají spočítat na prstech jedné ruky, pokud pomineme výrobce nejrůznějších „kopií“ z Číny. Dobrou zprávou je, že mezi těmi, kteří přežili slábnoucí poptávku po těchto strojích je japonská firma SAKURAI, která vždy představovala špičku oboru. V České a Slovenské republice patří mezi oblíbené a rozšířené značky.

Stejně jako u tiskových strojů, dochází i u sítotiskových strojů k postupnému nahrazování klasického postupu tisku přes síto jinými digitálními alternativami. Digitálu bude zcela určitě patřit budoucnost i v tomto oboru, ale zatímstále existují aplikace, barvy, materiály a další věci, které zatím nahradit nejde vůbec či pouze částečně.

Příkladem mohou být například průmyslové aplikace, kdy se jedná o výrobu především ciferníků, membránových klávesnic, obtisků na keramiku a podobných produktů. Často jsou zde používány přímé či speciální barvy, jedná se o tisky s mnoha počty barev, vysokým nánosem barvy, speciálním vytvrzovacími postupy a to vše s požadavky na maximální přesnost.

V polygrafii jsou nejčastěji sítotiskové stroje používány pro celoplošné či parciální lakování, popřípadě pro aplikaci speciálních, perleťových, metalických, fluorescenčních, termochromních barev, glittrů a dalších efektových prvků či ochranných prvků. Výhodou proti lakování v ofsetovém stroji je jednoznačně mnohem větší paleta dostupných laků a barev pro nejrůznější účely, vyšší nános barvy a možnost speciálních efektů.

Tím co dělá sítotisk sítotiskem je ohromné množství barev, laků pro aplikace, kterými zatím nedisponuje žádná jiná technologie.

V dnešní době si tiskárny konkurují zejména cenou, což je především z dlouhodobého hlediska neúnosné. Tiskárny berou i prodělečné zakázky jen proto, aby se zaplatil například aspoň leasing na tiskový stroj. Lepší by ale bylo, kdyby si tiskárny konkurovaly nejenom holou cenou za vytisknutou tiskovinu, což je v podstatě strojový čas a náklady na tiskaře, papír barvu a desky, ale hlavně přidanou hodnotou výrobku. Pokud vyrobím něco, co jsem pak díky perfektní kvalitě výrobku a vysoké přidané hodnotě schopen prodat za například dvojnásobek výrobní ceny, je to pro mě velice výhodné. Musím ale vytvořit něco, co nikdo jiný neumí, a může se jednat právě o efekty, které budou popsané níže. Proto je sítotisk jako součást dokončování výrobku pro tiskárny zajímavý.

Sítotiskové stroje Sakurai jsou dnes vyráběny v několika výrobních řadách

Modely SD a DDS vybavené servomotory jsou určené především pro nejnáročnější průmyslové aplikace a vše je zde podřízeno maximální přesnosti. Maximální formát těchto strojů je B1 a používají se primárně pro potisk plastů a folií. Pro použití v polygrafii jsou určeny řady SC-A II a řada MS A.

Stroje jsou vyráběny ve formátech B2 a B1. Kdybychom měli stručně charakterizovat základní rozdíl mezi těmito řadami, dalo by se říci, že řada SC-A II má menší míru automatizace a je určena zkušenějším tiskařům s nižším rozpočtem na nákup stroje. Řada MS A je dlouhodobě nejprodávanější řadou firmy Sakurai a tvoří i procentuálně dominantní podíl mezi stroji instalovanými v ČR. I do těchto strojů postupně pronikají nejmodernější technologie, takže je k dispozici například pro určité modely možnost stroj dovybavit CCD kamerami pro snadnou montáž síta a dále pro pasování archů na značky během tisku.

Nedílnou součástí sítotiskových strojů, který ovlivňuje celkový výsledek práce je sušicí tunel. Pro stroje Sakurai jsou nejčastěji využívány sušicí tunely anglické firmy Natgraph, které existují nejen jako uzavřené systémy pouze pro vytvrzování UV zářením, ale také jaké modulární systémy, které kombinují sušení UV, IR a horkým vzduchem pro nejrůznější aplikace. Důležitou vlastností těchto tunelů je precizní práce s odpadním teplem, které zabezpečuje ochlazení archů a nepřehřívání ve stohu vykladače.

Tím co dělá sítotisk sítotiskem je ohromné množství barev, laků pro aplikace, kterými zatím nedisponuje žádná jiná technologie.

Lakování, parciální lakování

 • Lesklé a matné laky

 • Strukturované laky s různou hrubostí a motivem

 • Metalické a Perleťové laky

 • Tvrdé laky

 • Měkké laky

 • Tónované laky

Metalické barvy a laky

 • Zrcadlové barvy

 • Tekuté stříbrné barvy

 • Metalické barvy

 • Perleťové barvy

 • Interferenční barvy

 • Laky s více efekty

Speciální barvy a laky

Bezpečnostní tisk
 • Stírací barvy

 • Fluorescenční barvy

 • Fosforescenční barvy

 • Barvy reagující na denní světlo

 • Bezpečnostní barvy

 • „Just add watter“ barvy

 • Termochromní barvy

Další speciální barvy
 • Barvy na tabule

 • Abrazivní barvy

 • Reliéfní tisk

 • Lentikulární folie

 • Magnetické barvy

 • Blednoucí barvy

Podrobné informace o barvách a lacích se dozvíte v příštím čísle časopisu.

Zdroj: printprogress.sk
Autor: Martin Bělík