Máme asi už všichni dost všech těch komplikací, které přinesl covid do našich životů a podnikání. Ale třeba právě tato situace přináší nějaké změny, které nezmizí společně s ním, ale zůstanou tady i v budoucnu. Jednou z dotčených oblastí je zcela určitě i tisk a celá polygrafie.

Ve chvíli, kdy píšu tento článek, se nacházíme na konci (doufejme) druhé vlny epidemie covidu. Můžeme tedy udělat jisté srovnání s tím, jaká situace byla na jaře a jak se to projevilo v polygrafii. Budu mluvit především o digitálním tisku, ale některé poznatky je asi možné zobecnit i na jiné technologie a procesy.

Hlavním faktorem, který ovlivnil výrobu v tiskárnách, byla skladba jejich zákazníků a zakázek. Čistě digitální provozy, které nabízejí především malonákladový tisk a tisk velkoformátový, mají většinu zakázek od pořadatelů konferencí, eventů a veletrhů. Významným odběratelem je také cestovní ruch a hotely. A jelikož právě zmíněné oblasti byly opatřeními vlády zcela pozastaveny, mělo to nepříznivý dopad i na dodavatele tiskových služeb.

Naopak u firem, které se specializují na sektor balení, k poklesu zakázek nedošlo, spíše naopak. A sehrál zde velmi pozitivní roli i digitální tisk, protože umožňuje absolutní flexibilitu z hlediska změny zakázek, různorodých délek a neomezených možností využití variabilních dat. Změnila se třeba struktura zakázek a místo etiket na grilovací koření se tiskly etikety na dezinfekce, ale zakázek, jak jsem již zmínil, jim neubylo.

Po ukončení první vlny přišly prázdniny a prakticky každému muselo být jasné, že na podzim nás musí zákonitě potkat vlna druhá. To se také stalo. Nutno říci, že situace speciálně v polygrafii byla již během druhé vlny lepší než na jaře. Firmy, které tisknou etikety a obaly, pracují na sto a více procent. A tiskárny, které se specializují na merkantil, tisk časopisů a knih, tisknou výrazně více, než tomu bylo na jaře. Svoji roli hraje pochopitelně i tisková sezona před koncem roku. Mnoho lidí si během týdnů strávených doma také udělalo pořádek ve fotografiích a letošní sezona zákaznických kalendářů a fotoknih bude v závěru roku zcela určitě bezkonkurenční. Digitální tisk sice o část zakázek přišel, protože například kdo by si nyní objednával vizitky, když nikdo nikam prakticky nechodí. Na druhou stranu došlo k přesunu zakázek z klasických technologií, protože firmy začínají objednávat tolik materiálů, letáků a brožur, kolik stihnou použít v krátké době, a později objednají další, protože nikdo si netroufne předpovědět, jaká bude situace třeba za měsíc.

Co nám tedy ty dvě vlny řekly o digitálním tisku? Musíme tady rozlišit dvě věci – technologii digitálního tisku jako takovou a potom její využití konkrétními zákazníky. Zcela jasně se potvrdila zkušenost, že když je tiskárna navázána na velmi malý počet dominantních zákazníků, výkyvy v produkci těchto odběratelů ji mohou zlikvidovat. A stejně tak, pokud je tiskárna zaměřena téměř výhradně na jedno odvětví, protože když se dostane toto odvětví do problémů a máte v něm třeba pět set zákazníků, je to stejné, jako byste měli jednoho velkého.

Na druhou stranu se ukázala ohromná síla digitálních technologií ve schopnosti okamžité reakce a schopnosti tisknout zcela jiné věci než doposud. Příkladem mohou být velkoformátové tiskárny, na kterých se netiskly grafiky na veletrhy a konference, ale které začaly tisknout například značky na podlahy do obchodů, obchodních center či úřadů. Dalším benefitem těchto technologií je maximální míra automatizace a minimum nutné obsluhy. Pokud tisknete etikety, musí vám někdo vyrobit štočky, což trvá nějaký čas, výsekové formy, jste závislí na dalších dodavatelích… Digitální technologie, nejen ty tiskové, tyto analogové elementy pro svoji výrobu prakticky nepotřebují – jsou tak schopny reagovat na požadavky zákazníků v extrémně krátké době a nejsou tolik ohroženy absencí pracovníků. Stejně tak velikost, respektive „malost“ zakázky pro ně není nevýhodou, ale naopak benefitem.

Je zjevné, že i když se lidé a společnost uzdraví, některé věci s námi zůstanou dále. Už dnes například víme, že některé konference mohou probíhat úspěšně online i v budoucnu. Stejně tak veletrhy čeká, alespoň podle mého názoru, odklon od gigantických akcí s extrémními rozpočty k akcím lokálního charakteru, kde jsou náklady nižší a struktura návštěvníků atraktivnější. Cestovní ruch již asi nebude objednávat stovky tisíc katalogů, ale bude postupně připravovat nové aktuální nabídky, které budou reagovat na situaci ve světě a v letoviscích. A toto jsou trendy, které provozovatelům digitálních tiskových technologií zcela určitě hrají do noty.

Kromě toho, že se mnoho lidí naučilo pracovat s online nástroji, spousta z nich také zrealizovala své leckdy první online nákupy. A zjistili, že to funguje, že jim místo knihy nepřišla cihla, že když zaplatili na internetu, nevysál jim nikdo účet. Myslím, že online nákupy opět významně posílí. A zde je rozhodně ohromná příležitost pro zcela nové typy obalů, které budou reflektovat skutečnost, že svého zákazníka nemají zaujmout v regále, protože tam nebudou, ale mají způsobit wow efekt, když zboží obdrží od kurýra.

Svět už nebude stejný, bude jiný. A kdo to pochopí a dokáže na vzniklou situaci reagovat a dokáže se poučit z událostí roku 2020, bude úspěšný. Digitální technologie svoji důležitou roli potvrdily a do budoucna se jejich význam bude jenom zvyšovat.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: packagingherald.cz