Možná budete někdy jako grafici stát před úkolem vytvořit sadu unikátních předmětů pro větší počet osob, kde jedním z požadavků bude, aby pro každého byla tato sada unikátní. Jak tedy na to?

Pokud by bylo potřeba udělat pouze několik kusů, tak to není zajisté žádný problém. Pokud se má ale jednat o stovky, ale třeba také tisíce, desetitisíce unikátních výrobků, tak už musíme postupovat pomocí speciálních sw nástrojů. V dnešním článku si ukážeme použití řešení SmartStream Designer Mosaic od firmy HP, které je dodáváno ke strojům HP Indigo. Jedná se o nadstavbu pro program Adobe InDesign, která umožňuje komplexní práci s variabilními daty.

Prvním krokem je výběr vhodné grafiky, je to takzvaný seed file. Zde je uveden příklad takového obrázku, který byl použit pro přípravu dat na polygrafickou konferenci na Slovensku. Obrázek vycházel z loga pořadatele konference. Úkol zněl jasně – připravit časopis s unikátní obálkou, sešit, los a čokoládu pro každého účastníka konference v unikátním layoutu. Celkem se vytvářelo 200 sad. Na začátku bylo potřeba vygenerovat 200 unikátních obrázků ze seed file. SSD Mosaic to provádí tak, že náhodně generuje nové varianty grafiky podle zadaných kritérií. Těmi jsou – zvětšení, v našem případě to bylo 300 až 1200%, posun, rotace a počet těchto nových obrázků. Tímto jsme získali jednotlivé obrázky, kterým jsme přiřadili čísla od jedné do dvou set.

Následně byl připraven kompletní layout obálky do které byly automaticky vsazeny jednotlivé obrázky včetně svého čísla. Data pro tisk byla uložena do formátu PDF/VT, který v sobě nese všechny informace potřebné pro tisk variabilních dat. Tiskový stroj HP Indigo pracuje s tímto souborem nativně, takže soubor je velmi malý. Před vygenerováním finálního souboru jsme provedli vizuální kontrolu generovaných náhledů, pravděpodobnost, že byste nalezli dva stejné výtisky časopisu je prakticky nulová. Obálka byla vytištěna digitálně, vnitřek ofsetem.

Těchto 200 unikátních obrázků bylo dále použito i pro přípravu ostatních předmětů. Po té co byl hotový layout příslušného produktu, byly opět do šablon dosazeny unikátní grafiky včetně svého čísla. Na závěr byly jednotlivé sady zkompletovány podle čísel a každý účastník získal svou unikátní kolekci. Losy skrývaly ještě jedno překvapení, ale to si necháme na nějaký příští článek.

Autor: Martin Bělík
Zdroj: font.cz