HP Indigo 35K

Tento stroj je koncipován tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám tiskáren, které produkují krabičky všeho druhu. Díky in-line primovací jednotce je možné používat stávající kartony pro konvenční technologii a zároveň díky dvěma in-line lakovacím jednotkám umožní zušlechtění přesně tak, jak je obvyklé u ofsetových strojů. To vše ve spojení s výhodami digitálního tisku, kdy je nastavení stroje dílem okamžiku s minimální makulaturou a možností tisknout od jednoho kusu nebo s použitím variabilních dat.

Poptat předváděcí akci stroje


Další varianty HP Indigo
, vhodné pro výrobce obalů

HP Indigo 15K

  • nižší pořizovací náklady

  • možnost oboustranného tisku