X-rite

Americká firma X-Rite, Incorporated byla založena v roce 1958 v Grandville u Grand Rapids ve státě Michigan. Krátce po svém založení se zaměřila na vývoj měřicí techniky a od roku 1975 se plně koncentruje na výrobu hardwarových a softwarových řešení ke kontrole kvality barevných odstínů.

90. léta 20. století byla v životě společnosti ve znamení expanze na nové trhy a začátků akviziční činnosti. Byla založena prodejní centra v Asii a především v Evropě, kde od roku 1996 úspěšně funguje i česká pobočka X-Rite. Dnes již multinacionální korporace X-Rite s téměř 800 zaměstnanci slouží svým zákazníkům ve více jak 17 kancelářích a pyšní se rozsáhlou distribuční sítí.

Velmi významným mezníkem ve vývoji firmy X-Rite byl rok 2006, kdy došlo k jejímu spojení se svým do té doby nejsilnějším konkurentem, švýcarskou společností GretagMacbeth. X-Rite tak upevnil pozici celosvětového leadera ve vývoji a výrobě inovativních přístrojů a softwarových řešení k měření barevných odstínů a zvyšování kvality barevné produkce ve všech průmyslových odvětvích. Denzitometry, kolorimetry a spektrální fotometry jsou osvědčené a dlouhodobě se skvěle uplatňují v průmyslu polygrafickém, obalovém, fotografickém, automobilovém, plastikářském, textilním, jakož i v produkci nátěrových hmot, v potravinářství, kosmetice a medicíně.

V roce 2007 X-Rite znovu posiluje postavení na trhu spojením s firmou Pantone, celosvětovou jedničkou v oblasti barevné standardizace. Vzniká firma X-Rite Pantone, která v dubnu 2012 svou úspěšnou cestu podpořila připojením se ke skupině Danaher, nadnárodní organizaci spojující významné technologické společnosti.

Kategorie produktů X-Rite