RealPro poskytuje informace o stavu všech zakázek v systému. Informace se objevují v oknech Queue Window a Status Window

Zásadní změnu prostředí pro práci polygrafických provozů přinesl zejména průlom v digitálních médiích a permanentní inovace DTP aplikací. V takovém prostředí má zásadní význam workflow, které dokáže reagovat pružně, efektivně a bezpečně na měnící se podmínky, přičemž je hlavním účelem úspora času a nákladů.

www.ffei.co.uk

Zajímá vás více?