Společnost DataLine Technology byla založena v roce 1991 jako česká soukromá firma zaměřená na dodávky technického a programového vybavení pro počítačovou grafiku, komunikace a s tím spojené služby. V průběhu dalších let činnosti navázala úzkou spolupráci s několika předními výrobci v oboru počítačové techniky, grafických a předtiskových technologií a stala se tak významným systémovým integrátorem pro řešení profesionálních systémů pro grafiku, design, předtiskovou přípravu a publikování. Mateřská společnost sídlí v Praze a její pobočku najdete také v Brně. Hlavní náplní činnosti firmy je projekce, prodej, instalace a servis programového a technického vybavení určeného především pro grafické návrhy, design, tvorbu publikací, přípravu tisku a tisk. V oblasti profesionálních zařízení pro reprodukční grafiku, předtiskovou přípravu a digitální tisk společnost reprezentuje na našem trhu zahraniční výrobce jako např. HP Indigo (digitální tiskové ofsetové stroje), AB Graphic International (stroje pro dokončovací zpracování), Xitron (softwarové RIPy), FUJIFILM (osvitové jednotky), Glunz&Jensen, Heights a Haase (vyvolávací automaty), X-Rite a Datacolor (denzitometry a kalibrační přístroje), NEC, EIZO (grafické monitory), GTI Graphic Technology (normované osvětlení). V nabídce můžete rovněž najít špičkové počítače PC a Apple a také periférie Hewlett-Packard a EPSON, atd.